24 grudnia 2020 r. (czwartek)
URZĄD MIEJSKI w Sędziszowie
będzie
NIECZYNNY

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy wyznaczenie dnia wolnego
(24 grudnia) nastąpiło w zamian za święto przypadające
w dniu wolnym od pracy 26 grudnia 2020 r.