Uprzejmie informujemy, że na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Sędziszów w okresie od 25.03.2022 roku do 31.07.2022 roku, Gmina Sędziszów pozyskała dotację celową w kwocie 1.140.400,00 zł na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania uchodźców z terenu Ukrainy, w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia uchodźców przybywających z Ukrainy. Podmioty zgłoszone do Wojewody Świętokrzyskiego jako ośrodki zapewniające odpowiednie warunki bytowe i żywieniowe to:

• Hotel „Złota Róża”, ul. Dworcowa 37, Sędziszów
• Mieszkanie komunalne, ul. Kościuszki 7/2 w Sędziszowie
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20a – do 30.06.2022 roku

Przyznana dotacja celowa w całości została przeznaczona na realizację w/w zadania.

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek