ROK 2023

Miejsce zakwaterowania: Hotel „Złota Róża” 28-340 Sędziszów ul. Dworcowa 37

Przyznana dotacja została w całości przeznaczona na realizację w/w zadania.

Lp.Numer UmowyOkresKwota dotacji
1.7/IV/202301.04.- 30.04.2023 r.14.700,00
2.7/V/202301.05.-31.05.2023 r.12.950,00
3.7/VI/202301.06.-31.06.2023 r.14.700,00
4.7/VII/202301.07.-31.07.2023 r.  6.230,00
 Razem :01.04.-31.07.2023 r.48.580,00

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek


Miejsce zakwaterowania: Hotel „Złota Róża” 28-340 Sędziszów ul. Dworcowa 37

Przyznana dotacja została w całości przeznaczona na realizację w/w zadania.

Lp.Numer UmowyokresKwota dotacji  
1.7/I/202301.01. – 31.01.2023 r.27 860,00  
2.7/II/202301.02.- 28.02.2023 r.23 940,00  
3.7/III/202301.03. – 31.03.2023 r.17 220,00  

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek


Uprzejmie informuję, że na podstawie umów podpisanych z Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Sędziszów, w podanych niżej okresach Gmina otrzymała dotację celową na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy, w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi.

Uchodźcy 0d 25 lutego 2022 roku przebywali w następujących obiektach  akredytowanych  przez Wojewodę Świętokrzyskiego :

  1.  Hotel „Złota Róża”, ul. Dworcowa 37, 28-340 Sędziszów – od 25 lutego 2022 r. nadal
  2.  OSiR, ul. Dworcowa 20 A, 28-340 Sędziszów – od 05 marca do 30 czerwca 2022 r.
  3. Mieszkanie komunalne ul. Kościuszki 7/2, 28-340 Sędziszów od  01 marca do 31 lipca 2022 r.

 Przyznana dotacja została w całości przeznaczona na realizację w/w zadania .

Lp.Numer UmowyokresKwota dotacji
1.7/I/202225.02 – 18.03.2022193.100,00
2.7/II/202219.03.- 30.04.2022447.360,00
3.7/III/202201-31.05.2022245.600,00
4.7/IV/202201.06-30.06.2022147.210,00
5.7/V/202201.07-31.07.2022111.930,00
6.7/VI/202201.08-31.08.202290.300,00
7.7/VII/202201.09-30.09.202252.500,00
8.7/VIII/202201.10.-31.10.202249.910,00
9.7/IX/202201.11. – 30.11.2022 r.44.940,00
1o.7/X/202201.12. – 31.12.2022 r.43.820,00

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek


Uprzejmie informuję, że na podstawie umów podpisanych z Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Sędziszów, w podanych niżej okresach Gmina otrzymała dotację celową na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy, w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi.

Uchodźcy przebywają w akredytowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego Hotelu „Złota Róża”, ul. Dworcowa 37, 28-340 Sędziszów. Przyznana dotacja została w całości przeznaczona na realizację w/w zadania .

Lp.Numer UmowyokresKwota dotacji
1.7/VI/202201.08. – 31.08.2022 r.90.300,00
2.8/VII/202201.09. – 30.09.2022 r.52.500,00
3.9/VIII/202201.10.- 31.10.2022 r.49.910,00

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek


Uprzejmie informujemy, że na podstawie umów zawartych pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Sędziszów w okresie od 25.03.2022 roku do 31.07.2022 roku, Gmina Sędziszów pozyskała dotację celową w kwocie 1.140.400,00 zł na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania uchodźców z terenu Ukrainy, w związku z sytuacją kryzysową wywołaną działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością pomocy i wsparcia uchodźców przybywających z Ukrainy. Podmioty zgłoszone do Wojewody Świętokrzyskiego jako ośrodki zapewniające odpowiednie warunki bytowe i żywieniowe to:

• Hotel „Złota Róża”, ul. Dworcowa 37, Sędziszów
• Mieszkanie komunalne, ul. Kościuszki 7/2 w Sędziszowie
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20a – do 30.06.2022 roku

Przyznana dotacja celowa w całości została przeznaczona na realizację w/w zadania.

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek