Informacja o otrzymanym dofinansowaniu zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy

ROK 2023 Miejsce zakwaterowania: Hotel „Złota Róża” 28-340 Sędziszów ul. Dworcowa 37 Przyznana dotacja została w całości przeznaczona na realizację w/w zadania. Lp.Numer UmowyOkresKwota dotacji1.7/IV/202301.04.- 30.04.2023 r.14.700,002.7/V/202301.05.-31.05.2023 r.12.950,003.7/VI/202301.06.-31.06.2023 r.14.700,004.7/VII/202301.07.-31.07.2023 r. …