KOMUNIKAT

Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie

Od dnia 07 czerwca 2021 roku

przywraca się bezpośrednią obsługę interesanta

przy zachowaniu wymogów sanitarnych

(zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja dłoni).

Na parterze budynku A w dalszym ciągu istnieje punkt podawczy w którym będzie można zostawić swoje podanie czy też wniosek. Osoby które będą chciały bezpośrednio załatwiać sprawę będą miały mierzoną temperaturę bezdotykowym termometrem.

UWAGA!

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Powyższe zmiany wynikają z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.).

Burmistrz Sędziszowa
/-/ Wacław szarek