Działając na podstawie art. 37 ust. 10 i ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Sędziszowa nr BM.120.9.2024 z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miejskiej Sędziszów w sprawie sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie  Gminy Sędziszów w 2024 roku,

poddaje się pod konsultacje społeczne projekt Uchwały Rady Miejskiej Sędziszów w sprawie sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie  Gminy Sędziszów w 2024 roku.

Projekt Uchwały  dostępny jest w Bazie Aktów Własnych Urzędu Miejskiego w Sędziszowie

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwSedziszowie/document/1021744/Zarzadzenie-BM_120_9_2024 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sędziszowie.

Uwagi oraz propozycje zmian należy składać w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, budynek A, poziom -1 bądź w formie elektronicznej na adres: um@sedziszow.pl do dnia 14 lutego 2024 roku podając w tytule wiadomości „Kąpielisko – uwagi oraz propozycje zmian”.