15 września 2021 w Wodzisławiu miało miejsce szkolenie skierowane do sołtysów na temat aktywizowania mieszkańców do działania na rzecz własnej miejscowości. Inicjatywa została zrealizowana w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Lokalny” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; Regionalnym Operatorem Projektu jest: Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego. Głównym założeniem Projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych poprzez m. in. zwiększenie roli inicjatyw oddolnych, pobudzanie lokalnych społeczności oraz stowarzyszeń i fundacji do działania, ale też wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.

Grupa sołtysów z gminy Wodzisław złożyła wniosek pt. „Pokazać sołtysom JAK” o przyznanie grantu na ten cel jako grupa nieformalna, natomiast w samych warsztatach oprócz nich uczestniczyli również sołtysi z gminy Sędziszów i Jędrzejów – łącznie 15 osób.

Dzięki Świętokrzyskiemu Funduszowi Lokalnemu, zapałowi sołtysów oraz wyborze fachowca w dziedzinie szkolenia kompetencji sołtysów jakim jest Grażyna Jałgos-Dębska (m.in. członek zarządu Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów) pierwsza grupa kierowników jednostek pomocniczych (lecz mamy nadzieję, że nie ostatnia) mogła zdobyć potrzebną wiedzę na temat własnych predyspozycji, rozpoznawania potencjału mieszkańców, sposobów komunikacji, tworzenia zespołów czy delegowania zadań, a także sposobów określania celów do zrealizowania. Szkolenie też było fantastyczną okazją do wyjścia poza granice własnej gminy – podane zostało mnóstwo przykładów dobrych praktyk z całej Polski, sołtysi czerpali wiedzę nie tylko z sytuacji przytoczonych przez prelegentkę lecz chętnie wymieniali się własnymi doświadczeniami, a konstruktywne rozmowy nie ustawały nawet w trakcie przerw czy przy wspólnym obiedzie. Sołtysi po trwającym łącznie 7 godzin szkoleniu powrócili do swojej pracy w sołectwie z odświeżonym zapałem, szerszą perspektywą oraz praktycznymi umiejętnościami, jak również z pamiątkową aktówką oraz pisemnym podziękowaniem za udział w szkoleniu. Wyrażamy nadzieję, że w przyszłości uda się pozyskać środki na zorganizowanie podobnych szkoleń dla szerszej grupy osób.

J.K.