„Zmarli przyjaciele nie spoczywają w ziemi, ale żyją w naszych sercach”
 (Aleksander Dumas)

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Dariusza Juszczyka – nauczyciela, radnego Rady Miejskiej Sędziszów, kolegi i przyjaciela.

Rodzinie zmarłego oraz wszystkim, których dotknęła śmierć Dariusza składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Darku, w naszej pamięci na zawsze pozostaniesz Człowiekiem o wielkim sercu, wrażliwym na ludzkie potrzeby, oddanym sprawom swoich uczniów i społeczeństwa naszej Gminy.

Żegnamy Cię z żalem, wierząc że już bez bólu i trosk kroczysz pogodnie wśród łąk wieczności.

Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sędziszowie.