ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA SĘDZISZOWA z dnia 10 lipca  2024 roku o zmianie godziny rozpoczęcia zebrania w celu wyboru Przewodniczącego oraz Zarządu Osiedla Sady  

Zebranie zwołane na dzień 16 lipca 2024 roku na godzinę 18:00 rozpocznie się o godzinie 19:00

W przypadku braku niezbędnego kworum dodatkowy termin Zebrania wyznaczam na godz. 19.30. Jednocześnie informuję, że zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na Zebraniu.

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek