W odpowiedzi na wnioski Radnych Rady Miejskiej Sędziszów w sprawie trudności w pozbywaniu się odpadów pochodzenia rolniczego, w szczególności folii rolniczych i opon rolniczych niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji ww. odpadów celem określenia ich ilości oraz podjęcia stosownych kroków zmierzających do udzielenia pomocy w ich utylizacji.

Mając na uwadze powyższe, Urząd Miejski udostępnia zainteresowanym rolnikom – mieszkańcom gminy Sędziszów 2 rodzaje ankiet dotyczących ilości posiadanych odpadów pochodzenia rolniczego (rodzaje odpadów wyszczególnione poniżej).

Ankiety dostępne są w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie, w punkcie informacyjnym na parterze w bud. A, w pok. 28, I piętro w bud. B, u Sołtysów oraz na stronie internetowej www.sedziszow.pl.

Termin składania wypełnionych ankiet do tut. Urzędu upływa w dniu 5 września 2024 roku!

Rodzaj odpadów, które podlegają inwentaryzacji:

  1. Folie rolnicze, ogrodnicze, po balotach sianokiszonek, siatki do owijania balotów, sznurki rolnicze, worki po nawozach, opakowania typu BIG-BAG;
  2. Opony ze sprzętu rolniczego, w utylizacji których występują trudności.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 413 811 127 wew. 504 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Sędziszowa
/-/ Wacław Szarek

W załączniku wzory ankiet do pobrania: