Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach przypomina właścicielom gospodarstw utrzymujących świnie w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF, o obowiązku wdrażania wymogów bioasekuracji a w szczególności opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego.

W załączeniu dostępne są wzory przykładowych dokumentów potwierdzających wdrożenie zasad bioasekuracji w gospodarstwach.
Z dokumentami można także zapoznać się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.