Gmina Sędziszów informuję, że instalacje solarne wykonane w 2016 roku przez firmę FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. Kudrowice 12, 95-200 Pabianice w ramach projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” finansowanego ze środków Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy zostaną poddane przeglądowi gwarancyjnemu wraz z wymianą czynnika obiegowego (glikol).

Wymiana glikolu jest całkowicie BEZPŁATNA.

Fakt potwierdzenia wymiany glikolu należy potwierdzić własnoręcznym podpisem na protokole przedstawionym przez Wykonawcę.

Wykonawca ustali z Beneficjentem telefonicznie termin dokonania przeglądu z wymianą glikolu.

W związku z powyższym Gmina Sędziszów zwraca się do Mieszkańców o udostępnienie instalacji solarnych do przeprowadzenia w/w czynności.

Ponadto informuję, że przegląd jest ostatnim przeglądem rocznym w trakcie okresu gwarancyjnego instalacji, który obowiązuje do dnia 30.01.2022 r. Niemniej jednak okres gwarancji na:

– kolektory słoneczne – obowiązuje do dnia 30.01.2027 r.

– zasobnik na wodę – obowiązuje do dnia 30.01.2024 r.

Zwracamy się do Mieszkańców posiadających instalacje wykonane w ramach ww. projektu o wskazanie wszystkich zauważonych nieprawidłowości w obrębie instalacji solarnych i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości w tym zakresie z Wykonawcą usługi.