Nadleśnictwo Jędrzejów informuje, iż na terenie leśnictwa: Sielec (gm. Wodzisław obszar wiejski, obręb Sielec i obręb Mieronice) oraz na terenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa znajdujących się w gminie Sędziszów – obszar wiejski, obręb Zielonki w miesiącu maju 2021r. planowane jest przeprowadzenie zabiegów mających na celu ograniczenie populacji chrabąszczowatych, głównie Chrabąszcza majowego Melolontha melolontha i Chrabąszcza kasztanowca Melolontha hippocastani.

Wskutek wystąpienia gradacji ww. szkodników i zagrożenia trwałości drzewostanów Nadleśnictwo Jędrzejów zamierza przystąpić do zabiegów agrolotniczych na powierzchni 811,16ha (w tym na lasach niepaństwowych 75,26ha). Oprysk chemiczny wykonany zostanie przy użyciu preparatu Mospilan 20 SP w dawce 0,4 kg/ha i nośnikiem Ikar 95 S.C. (Zezwolenie MRiRW nr R-37/2008 z dnia 29.04.2008r. ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-628/2018d z dnia 31.10.2018r.). Zabieg prowadzony będzie w godzinach porannych i wieczornych. Zastosowana dawka 0,4 kg/ha jest nieszkodliwa dla pszczół. W dniach wykonywania oprysków granice pól zabiegowych zostaną stosownie oznakowane i zabezpieczone przez Służbę Leśną.

Na czas prowadzonych zabiegów Nadleśnictwo Jędrzejów wprowadzi okresowy zakaz wstępu do lasu na terenach pól zabiegowych przeznaczonych pod oprysk. Dokładny termin przeprowadzenia zabiegu zostanie wyznaczony po ustaleniu kulminacji rójki.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Jędrzejów
mgr inż. Andrzej Kasica