Burmistrz Sędziszowa informuje, że do dnia 8 lutego 2021 roku (włącznie) trwają konsultacje społeczne dotyczące prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do kompostowania oraz mechanicznego przetwarzania odpadów na działkach nr ewid. 83/2, 83/3, 84/8, 84/5, 85/3, 86/3, 86/6 w Borszowicach gm. Sędziszów, powiat jędrzejowski planowanego do realizacji przez firmę TAMAX Sp. z o.o., Os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów.

Wnioski i uwagi do raportu OOŚ (opatrzone danymi wnoszącego wraz z adresem do korespondencji) należy we wskazanym wyżej terminie złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 20 (Kancelaria, poziom -1), przesłać elektronicznie na adres mailowy: konsultacje@sedziszow.pl lub za pośrednictwem skrzynki e-puap: /1kqcvr3465/skrytka