Burmistrz Sędziszowa informuje, iż w dniach od 28.05.2024 r. do 30.08.2024 r. na terenie Gminy Sędziszów przeprowadzona zostanie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Prace terenowe realizować będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji na temat posiadanych wyrobów zawierających azbest, co można również zrealizować przez:

https://eko-precyzja.eu/ankieta/

Dane kontaktowe do podmiotu realizującego spis to +48 512 110 314 i/lub biuro@eko-precyzja.eu.

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli na aktualizację bazy danych na temat istniejących wyrobów azbestowych na terenie Gminy Sędziszów oraz umożliwi podjęcie działań mających na celu wsparcie mieszkańców w jego usunięciu do roku 2032.