Od 3 lat Gmina Sędziszów współpracuje z Panem Tadeuszem Ptakiem prowadzącym w Złotej pod Pińczowem schronisko dla poszkodowanych zwierząt „Ptasi Azyl”.

W wyniku interwencji mieszkańców gminy trafiają tam ptaki oraz drobne dzikie zwierzęta, które wskutek nieszczęśliwych wypadków nie mogą funkcjonować w swoim środowisku. Niektóre z nich okaleczone na trwale do końca życia pozostaną pod troskliwą opieką Pana Tadeusza. Te, którym udaje się skutecznie pomóc zostają wypuszczane na wolność. Najlepiej w tych miejscach, w których zostały znalezione i odłowione. Najlepszą porą roku ku temu jest wczesna wiosna, aby jeszcze przed okresem godowym mogły zaadaptować się do naturalnych warunków.

W środę (22.03) uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mstyczowie mogli wziąć udział w takiej właśnie nietypowej akcji wypuszczania na wolność myszołowa, bociana i rodziny jeży. Dzieci z radosnym zaangażowaniem uczestniczyły w wydarzeniu.

Myszołowa znaleźli podczas spaceru mieszkańcy gminy. Łatwo było go schwytać, ponieważ miał uszkodzone skrzydło. Jednak w gorszym stanie była noga zwierzęcia. Głęboka rana uniemożliwiała zdobywanie pożywienia skazując ptaka na śmierć głodową.

Bocian trafił do schroniska jesienią. Uraz skrzydła nie pozwolił mu odlecieć za morza. Skazany na zagładę szczęśliwie przezimował i obecnie wrócił w swoje strony.

Rodzinę jeży natomiast (matkę z młodymi) umieściliśmy w schronisku w listopadzie. Zostały znalezione późną jesienią. Wybudzone z hibernacji nie miały już szans na przeżycie zimy. Konieczna była pomoc w postaci znalezienia bezpiecznego schronienia.

Następnie na przykładzie oswojonej sowy, która od 2 lat jest stałym mieszkańcem schroniska Pan Tadeusz opowiadał młodym słuchaczom o dzikich zwierzętach żyjących w naszym otoczeniu. Dzieci z zainteresowaniem dzieliły się swoją wiedzą i spostrzeżeniami na temat przyrody.

W tym zetknięciu się z naturą towarzyszyło nam Radio Kielce, któremu dzieci z przejęciem relacjonowały swoje wrażenia. Poniżej fotorelacja z wydarzenia.

autor: Magdalena Ejsmond-Mrówka
fot: Magdalena Mędrek