Urząd Miejski w Sędziszowie w załączeniu przekazuje informację Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dotyczącą konferencji „Pszczoła w mieście” poświęconą pszczołom i ich obecności w mieście, a także V Ogólnopolskiego konkursu „Bliżej pszczół” na temat wiedzy o pszczole oraz jej biologii i wytworach.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Wydarzenia te organizowane są przez Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie w dniach 25-26 marca 2021r. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji oraz konkursu zamieszczone są na stronie internetowej: www.kul.pl/KULmaUL