Burmistrz Sędziszowa informuje, że od dnia 20 maja br. w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie uruchomiony zostanie Punkt konsultacyjno-informacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” obsługiwany przez pracownika Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej- pokój nr 14 (parter) budynek B

Punkt będzie czynny w dni robocze:

w poniedziałek w godzinach od 12.00 do 17.00 oraz we wtorek od 8.00 do 13.00.

Z Punktu będą mogli skorzystać mieszkańcy Gminy Sędziszów, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Urzędu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 41 3811127, wewnętrzny 507.

Utworzenie Punktu konsultacyjno-informacyjnego jest realizacją zawartego Porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Sędziszów.

W Punkcie konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie.

Mam nadzieję, że funkcjonowanie Punktu konsultacyjno-informacyjnego zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie miasta i gminy Sędziszów.

Zachęcam do korzystania z punktu!