Gmina Sędziszów informuje, iż środki finansowe przeznaczone w bieżącym roku na dofinansowanie zabiegów sterylizacji/kastracji w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sędziszów w 2022 roku” zostały wyczerpane.

W związku z powyższym wnioski, które zostaną złożone pozostaną bez rozpatrzenia.