Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, iż wydaje zaświadczenia dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. na realizację programu w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”).

Zaświadczenia wydawane będą w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
Dodatkowych informacji dotyczących uzyskania zaświadczeń udziela
Dział Świadczeń Rodzinnych
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie 
tel. 41 38 12 169 wew. 2 lub 797-255-946
w dniach: od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-15.30

Druk wniosku można pobrać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie przy ul. Wyszyńskiego 4 lub pobrać poniżej:

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Klauzula RODO