Od dnia 12 lutego (piątek) wznawia działalność pływalnia w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie.

Basen będzie czynny w godzinach od 10.00 do 20.30.

Wszystkich chętnych zapraszamy również w godzinach dopołudniowych.

W celu minimalizowania ryzyka zakażenia zarówno pracowników jak i klientów OSiR prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami i zastosowanie się do nich:

• Zabrania się korzystania z pływalni osobom z objawami ostrej infekcji, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała,

• Z sauny jednocześnie mogą korzystać maksymalnie 2 osoby (limit nie obowiązuje osób wspólnie zamieszkujących),

• Zobowiązuje się Klientów OSiR do zachowanie dystansu społecznego pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz na pływalni, tj.: szatniach, przebieralniach, toaletach, natryskach, brodziku,

• Zaleca się przestrzeganie zasad higieny na pływalni – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp,

• Każda osoba wchodząca do obiektu OSiR zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk oraz zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych wewnątrz naszego obiektu – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu.

Osoby, które nie będą stosowały obowiązkowej osłony ust i nosa nie będą obsługiwane!

• Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu szatni,

• Sauna czynna codziennie w godzinach 16.00 – 20.00

• Jacuzzi nieczynne

• Klientów, którzy posiadają karnety, informujemy, że zostaną one przedłużone o czas zamknięcia basenu,

• Uruchomione zostają również boiska zewnętrzne, nadal nieczynna pozostaje siłownia.