Lokalna Grupa Działania Ziemia Jędrzejowska „Gryf”, Stowarzyszenie
Osiedla Rynek, Burmistrz Sędziszowa zapraszają 18 września 2021 roku na uroczyste otwarcie i poświęcenie „Wiaty Turystycznej”, które odbędzie się w Rynku o godz. 15:00.