Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz §26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Burmistrz Sędziszowa informuje mieszkańców, że woda z wodociągu sieciowego Klimontów nie może być:
– spożywana oraz wykorzystywana do przygotowywania posiłków
– używana do mycia warzyw, owoców, naczyń a także do prania.
Woda może być wykorzystywana jedynie do spłukiwania toalet.