Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Gęsta mgła/1

Obszar: powiat jędrzejowski

Ważność: od godz. 23:00 dnia 02.03.2021 do godz. 09:00 dnia 03.03.2021

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Miejscami prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić do 100 m. 

W załączeniu pełna treść ostrzeżenia IMGW.