W styczniu 2021 roku Wojewoda Świętokrzyski polecił Burmistrzowi Sędziszowa:

  1. Zorganizowanie transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2:
  2. osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  3. osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.
  4. Zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS CoV-2(infolinia) oraz stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień.

Powołany został zespół roboczy w składzie:

1. Sekretarz Gminy Małgorzata Muzoł – koordynator ds. szczepień
2. Marta Jędrzejczyk Różycka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Służby Zdrowia, Sportu, Kultury Fizycznej i Spraw Obywatelskich
3. Marta Nowakowska – Magdziorz – Inspektor ds. oświaty szkolnej i służby zdrowia
4. Anna Górnikiewicz – Podinspektor ds. zarządzanie kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.

Na terenie Gminy Sędziszów zostały zorganizowane punkty szczepień w:

  1. Miejsko-Gminnym Ośrodku Zdrowia
  2. Przychodni ESKULAP
  3. Przychodni Rodzinnej

Wszystkie punkty zostały zorganizowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i jak tylko dostarczone zostały szczepionki przystąpiły do szczepień. Mieszkańcy mogli rejestrować się do wybranych przez siebie punktów.

Aby dotrzeć z informacją do wszystkich mieszkańców, szczególnie tych starszych, zostały przygotowane i dostarczone do wszystkich osób zamieszkujących w Gminie, które ukończyły 80 lat, materiały informacyjne. Bardzo dziękujemy Sołtysom oraz Przewodniczącym Rad Osiedlowych za pomoc . Dzięki temu akcja informacyjna przebiegła bardzo sprawnie. Wszystkie informacje zostały również udostępnione na stronie internetowej gminy, tablicach ogłoszeń oraz w mediach społecznościowych.

W Urzędzie Miejskim w Sędziszowie zostały udostępnione 2 numery telefonów, pod którymi mieszkańcy mogli zgłaszać potrzebę zorganizowania dowozu na szczepienie oraz uzyskiwać wszystkie inne informacje. Do 08 kwietnia zorganizowaliśmy dowóz dla 16 osób, z wykorzystaniem środków transportu Urzędu, MGOPS oraz Caritas, którym bardzo dziękujemy za współpracę w tym zakresie.

Najważniejsze zadanie miały jednak do wykonania punkty szczepień. Do dnia 09 kwietnia, w poszczególnych punktach zostały zaszczepione następujące liczby osób:

Lp.Punkt szczepieńI dawkaII dawkarazem
1.MGOZ630150780
2.Przychodnia ESKULAP374182556
3.Przychodnia Rodzinna9291801109
 Razem w gminie19335122445

Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców gminy, przedstawia się to w następujący sposób:

Liczba mieszkańców gminy : 12 518

Liczba mieszkańców powyżej 18 roku życia : 10 231

Liczba zaszczepionych : 2445

Procent: 19,53 % osób powyżej 18 roku życia.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w proces szczepienia przeciwko SARS-CoV-2. Dzięki Waszej pracy każdego dnia poprawia się bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Sędziszów. Dziękuję lekarzom, pielęgniarkom oraz wszystkim pracownikom naszych trzech przychodni.

Dziękuję również druhom z OSP za pomoc w dostarczaniu materiałów informacyjnych oraz gotowość do świadczenia innych, potrzebnych usług. Szczególnie za włączenie się w realizację dostarczania ciepłych posiłków dla potrzebujących mieszkańców. W ramach tzw. mechanizmu zakupowego Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wykupił posiłki dla 50 mieszkańców Gminy Sędziszów, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji w związku z pandemią. Były to osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, przebywające w miejscach odosobnienia w związku z izolacją lub na kwarantannie. Akcja rozpoczęła się 24 marca i trwa do 14 kwietnia. Posiłki przygotowuje Spółdzielnia Socjalna Przysmak, która jest podmiotem ekonomii społecznej. Spółdzielnia przygotowuje również 50 obiadów dla mieszkańców z Gminy Słupia. Wiemy, że razem można więcej.

Bez zaangażowania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Spółdzielni Przysmak oraz druhów strażaków, nie udałoby się takiego wsparcia zorganizować. Z całego serca dziękuję w swoim imieniu oraz w imieniu wszystkich, którym pomoc została udzielona.

Wszystkim Państwu życzę dużo zdrowia, prosząc równocześnie o wytrwanie w reżimie sanitarnym. Tylko zachowywanie dystansu, noszenie maseczek, częste mycie rąk będzie wparciem dla procesu szczepień i pozwoli szybciej wygrać walkę z koronawirusem.

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek