Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny z dnia 21 października 2010 r. (Dz. U. 2021, poz. 2059) świnie, z których pozyskuje się mięso na użytek własny powinny spełniać następujące wymagania:

  • zwierzęta muszą być zdrowe;
  • po upływie okresu karencji określonego dla użytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub produktu leczniczego, jeżeli przed poddaniem ubojowi zwierzęta były leczone tymi produktami
  • w celu produkcji mięsa dopuszcza się ubój na terenie gospodarstwa świń zdrowych, które uległy wypadkowi, w wyniku którego jest konieczny jak najszybszy ubój tych zwierząt ze względu na ich dobrostan

Ponadto przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Posiadacz zwierząt co najmniej na 48 godzin przed dokonaniem uboju zwierząt na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju. W przypadku świń zdrowych, które uległy wypadkowi posiadacz zwierząt informuje niezwłocznie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia tego uboju o zamiarze jego przeprowadzenia – przed przeprowadzeniem uboju albo o jego przeprowadzeniu – nie później niż po upływie 48 godzin od przeprowadzenia tego uboju.

Więcej informacji w załączniku: