Świadomy faktu jak wiele problemów i pytań wymaga odpowiedzi lub wyjaśnień, zapraszam Państwa do nawiązania kontaktu w formie on-line i wysyłanie skierowanych do mnie pytań na adres: um@sedziszow.pl  

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania przedstawię
25 marca 2024 r. w  godz. 15:30 – 17:00
na profilu Facebooka Gminy Sędziszów.

Zapraszam. Razem zmieniamy Gminę Sędziszów.