Informacje dotyczące Programu „Czyste Powietrze”

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku). Program przewiduje dofinansowania na: źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,instalację centralnego ogrzewania i…