Ogłoszenie WFOŚiGW Kielce - „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do składania wniosków w trwającym naborze w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. I. Beneficjenci programu: Posiadacze użytków rolnych o pH gleby…