Przypominamy o konieczności odśnieżania dachów i chodników oraz usuwania tworzących się sopli lodowych

Zgodnie z prawem budowlanym i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązki te spoczywają na właścicielach, administratorach i zarządcach terenów oraz budynków. Śnieg zalegający na powierzchni dachu może…