Informacja o otrzymanym dofinansowaniu zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy

Uprzejmie informuję, że na podstawie umów podpisanych z Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Sędziszów, w podanych niżej okresach Gmina otrzymała dotację celową na finansowanie zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania i wyżywienia…