Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej Sędziszów w sprawie debaty nad Raportem o Stanie Gminy Sędziszów za 2022 rok

Szanowni Państwo  W dniu 31 maja 2023 roku Burmistrz Sędziszowa przekazał Radzie Miejskiej Sędziszów – Raport o Stanie Gminy Sędziszów za rok 2022, w którym znajduje się podsumowanie działalności gminy…