Biuro Wojewody Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach  informuje, że na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/programy-2022  ogłoszono nowe nabory do programów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zadania przeznaczone do realizacji w roku 2022 m.in. programy realizowane przez Departament Dziedzictwa Kulturowego: „Groby i cmentarze wojenne w kraju” oraz „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się sprawujące nad miejscami pamięci samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, uczelnie publiczne i niepubliczne, kościoły i związki wyznaniowe a także ich osoby prawne.

Nabór do programów zakończy się 30 listopada br. W ramach programu wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski, a  możliwa kwota uzyskania dofinansowania każdego z nich wynosi od 10 000 PLN do 300 000 PLN.