Gmina Sędziszów w dniu 8 listopada 2021 roku odebrała grant na dofinansowanie „Cyfrowa Gmina” w kwocie 370.560,00 zł od Ministra Janusza Cieszyńskiego – sekretarza stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Premiera Rady Ministrów, podczas konferencji w Chęcinach. W konferencji uczestniczyli również Minister Anna Krupka – sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Senator Krzysztof Słoń oraz Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Celem konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 jest w szczególności wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.