Inwestycje

20 stycznia 2023 roku Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek spotkał się z 50 – osobową grupą przedsiębiorców.

W spotkaniu uczestniczyli również :

  1.  Dr Adam Jarubas – Poseł do Parlamentu Europejskiego
  2. Krystian Skierski – Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy DOEKOGROUP

Poniżej zamieszamy prezentacje wystąpień:


>>> Pakt dla inwestora <<<

Szanowni Państwo,

Gmina Sędziszów leży w woj. świętokrzyskim, w południowo-zachodniej części województwa otoczona aglomeracją małopolski i śląska. Jest gminą o charakterze przemysłowo-rolniczym. Zamieszkuje ją około 13.300 mieszkańców, na obszarze 14.571 ha.

Gmina tworzy przyjazny klimat dla przedsiębiorców poprzez: utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego, prowadzenie elastycznej polityki podatkowej wychodzącej naprzeciwko potrzebom przedsiębiorców w celu tworzenia nowych miejsc pracy.

Przez teren Gminy Sędziszów przebiegają trzy linie kolejowe.

• Linia 65, jest Linią Hutniczą Szerokotorową (PKP LHS) i łączy Most na rzece Bug i Sławków Południowy. Stacja Sędziszów LHS: punkt przestawczy wagonów z wózków szerokotorowych 1520 mm na normalnotorowe 1435 mm i odwrotnie

• Linia nr 8 łączy Warszawę Zachodnią oraz Kraków Główny i od 2013 roku należy do transeuropejskiej sieci kompleksowej TEN-T (Massel 2016).

Linie 65 i 8 użytkują tory biegnące przez centralną część Gminy.

• linia kolejowa nr 64 Kozłów-Koniecpol użytkuje tory położone w południowo-zachodniej części Gminy.

Najbliższe porty lotnicze zlokalizowane są w Katowicach i Krakowie.
Przy budynku Urzędu Miejskiego znajduje się natomiast lądowisko dla helikopterów LPR.

Sędziszów jest miastem liczącym ponad 7 tysięcy mieszkańców. Położenie, a w szczególności układ infrastruktury kolejowej i drogowej zalicza miejscowość do atrakcyjnych punktów jeżeli chodzi o branżę transportowo logistyczną na mapie Polski. Szczególnie jest to widoczne gdy weźmiemy pod uwagę ciąg transportowy Wschód – Zachód, a w szczególności eksport i import towarów z dawnego bloku państw WNP oraz Dalekiego Wschodu.

Dobrze rozwinięta infrastruktura kolejowa i drogowa stwarza warunki rozwoju oraz inwestowania w szereg innowacyjnych przedsięwzięć wpływających korzystnie na dywersyfikację dostaw surowców energetycznych czy też materiałów i technologii stosowanych w procesie rozwoju infrastruktury drogowej.