Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2017 ustanowił nowe święto państwowe – 12 lipca -Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. To wyraz pamięci i hołdu dla mieszkańców polskich wsi za ich heroiczne poświęcenie w czasie II wojny światowej.

Data tego święta nawiązuje do dnia 12 lipca 1943 roku, kiedy to niemieccy okupanci rozpoczęli pacyfikację wsi Michniów. Mieszkańcy tej miejscowości za pomoc niesioną partyzantom zostali w ciągu dwóch dni w okrutny sposób wymordowani, a miejscowość została spalona.

Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w gminie Sędziszów odbyły się w dniu 12 lipca br. na cmentarzu Ofiar Egzekucji z 1944 r. w Swaryszowie. Uczestnicy odśpiewali Hymn Państwowy. Burmistrz Sędziszowa Pan Wacław Szarek wygłosił okolicznościowe przemówienie. Wspólnej modlitwie w intencji wszystkich poległych w czasie II wojny światowej mieszkańców polskich wsi przewodniczył ksiądz Marcel Musiał. Następnie delegacje złożyły u stóp pomnika wieńce  oraz zapalono znicze.

Program artystyczny zaprezentował Pan Leszek Wawrzyła.

Gmina Sędziszów włączyła się w obchody Roku Pamięci Martyrologii Mieszkańców Wsi Polskich ustanowionego przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

Tegorocznym obchodom rocznicy pacyfikacji Michniowa towarzyszy symbol „Kwiat rumianku michniowskiego” – dwa czerwone płatki rumianku to dwa krwawe dni pacyfikacji Michniowa, a całość skomponowana w biało-czerwone barwy narodowe.

Dzięki uprzejmości Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej Pana Tadeusza Sikory, Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie przekazało gminie pamiątkowe odznaki, które zostały wręczone zebranym.

Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich uczestników uroczystości.