Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie informuje:

W związku z wyznaczeniem kolejnego – dziesiątego ogniska ASF u świń w Polsce w 2023 r. oraz zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa ASF na inne obszary kraju Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie informuje o obowiązku zachowania zasad dotyczących przestrzegania wymogów bioasekuracji przy utrzymywaniu świń zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającym środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605.

Ogólne zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym obowiązki posiadacza zwierząt, działania powiatowego lekarza weterynarii, materiały informacyjne, ulotki, pisma na temat zasad bioasekuracji i zagrożenia wystąpienia ASF oraz aktualne mapa ognisk choroby znajdują się na stronie:
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce