Gmina Sędziszów przygotowuje się do dystrybuowania wśród mieszkańców węgla po preferencyjnych cenach. W związku z tym prosimy zainteresowanych mieszkańców o zgłoszenie wstępnego zapotrzebowania na konkretną ilość surowca.

Zapotrzebowanie w formie pisemnej należy zgłosić DO WTORKU 25 PAŹDZIERNIKA DO GODZ. 14.00 w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego ul. Dworcowa 20 w Sędziszowie lub poprzez interaktywną ankietę online.

UWAGA!!! ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ANKIECIE NIE OZNACZA ZŁOŻENIA WNIOSKU.WNIOSKI BĘDĄ MOŻLIWE DO SKŁADANIA DOPIERO PO WEJŚCIU W ŻYCIE STOSOWNYCH PRZEPISÓW.

Zgodnie z projektem rządowej ustawy, gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Aby kupić węgiel od samorządu mieszkańcy będą w kolejnym etapie składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego.

O kolejnych etapach postępowania będziemy Państwa informować na bieżąco.

Poniżej linki do ankiety:

Papierowa wersja ankiety do pobrania:

Wersja online:
(NIE JEST KONIECZNE LOGOWANIE DO GOOGLE!!!)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMEP6g9sKdBa5Eo-jXNwSV07dn52NDSBhQo0e1wNaVcJTPyQ/viewform?usp=sf_link