Urząd Miejski w Sędziszowie informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło możliwość ubiegania się o pomoc finansową dla rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Szczegółowe warunki i zasady udzielania pomocy zawarte są w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.10.2022 r.