Burmistrz Sędziszowie w formie Obwieszczenia zawiadamia o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków Gminy Sędziszów, kart adresowych zabytków nieruchomych oraz kart adresowych stanowisk archeologicznych.

Poniżej zamieszcza się treść obwieszczenia wraz z załącznikami tj. wykazem obiektów nieruchomych i zestawieniem stanowisk archeologicznych.