Od dnia 27 maja 2021 r. czynny będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Sędziszowie przy ul. Polnej, na terenie bazy sprzętowo – magazynowej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o..

PSZOK będzie czynny w każdy roboczy czwartek w godzinach od 8:00 do 14:00.