Burmistrz Sędziszowa informuje, że w dniu 24.04.2024r. dokonano zgłoszenia Pełnomocnikowi ds. usuwania klęsk żywiołowych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. przymrozków wiosennych, które wystąpiły w dniach 22-23.04.2024 r. na terenie gminy Sędziszów.

W związku z dokonanym zgłoszeniem użytkownicy gruntów rolnych usytuowanych na terenie gminy Sędziszów, poszkodowani w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych w dniach 22-23.04.2024 r. mają możliwość złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w uprawach w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie.

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (przymrozków wiosennych) należy składać do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie
do dnia 17.05.2024 r.

Do wniosku o oszacowanie szkód powstałych w uprawach w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego należy dołączyć obowiązkowo:

Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2024 r.

 – Załącznik zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

 – Wniosek o płatności bezpośrednie w 2024 roku złożony w ARiMR.