DNIA 02 MAJA 2024 R. (CZWARTEK) PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ZLOKALIZOWANY W SĘDZISZOWIE PRZY UL. POLNEJ, NA TERENIE BAZY SPRZĘTOWO – MAGAZYNOWEJ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. PSZOK BĘDZIE NIECZYNNY.