INFORMACJA
dotycząca zarządzania ulicami na terenie miasta Sędziszowa

W związku z licznymi interwencjami w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego nawierzchni ulic i chodników oraz utrzymania pasów drogowych  informuje się, że  ulice w Sędziszowie:   Dworcowa,  Gródek,  Jędrzejowska,  Kielecka,   Klimontowska,   Kościelna,   Nagłowicka,   Polna,   Przemysłowa  wraz ze zjazdem z wiaduktu,   Rynek,  Sportowa   –  są drogami powiatowymi.

Gmina Sędziszów  nie otrzymuje środków finansowych  na utrzymanie tych ulic
i nie jest ich zarządcą.

          Środki na utrzymanie tych dróg otrzymuje  Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, a obowiązki zarządcy pełni  Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie.

– W sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych  tel. kom. 888 714 908 –

Wszelkie uwagi dotyczące  stanu technicznego oraz utrzymania tych ulic prosimy kierować bezpośrednio do:

Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie               Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
ul. Stefana Okrzei 83,   28-300  Jędrzejów                ul. 11 Listopada 83,  28-300 Jędrzejów
tel. 41-386 14 21,   41-386 14 26                              tel. 41-386 37 41
obwód drogowy tel. 888 717 908
e-mail: zdpjedrzejow@poczta.onet.pl                       e-mail: powiat@powiatjedrzejow.pl

INFORMACJA
dotycząca przebiegu dróg powiatowych na terenie Gminy Sędziszów

Przez teren  Gminy Sędziszów  przebiegają następujące drogi powiatowe:

Nr 1140T:     Skroniów – Potok Wielki – Borów – Krzcięcice

Nr 1145T:     Słaboszowice – Krzcięcice – Mstyczów – Sędziszów (ul. Kielecka, ul. Dworcowa,

                     ul. Klimontowska)  – Piła – Gniewięcin – Klimontów  

Nr 1149T:     Boleścice – Zapusty – Piołunka – Jeziorki

Nr 1150T:     Krzcięcice – Aleksandrów – Piołunka – Zielonki

Nr 1151T:     Tarnawa – Sędziszów (ul. Przemysłowa, ul. Klimontowska, zjazd z wiaduktu) –

– Grązów – Zielonki – Łany

Nr 1153T:     Przełaj – Mstyczów – Podsadek – Jeżów – Klimontów – Pękosław

Nr 1154T:     Krzelów – Białowieża – Mstyczów

Nr 1155T:     Przełaj – Czekaj – Krzelów – Swaryszów

Nr 1156T:     Nowy Węgrzynów – Przełaj Czepiecki – Czepiec

Nr 1158T:     Stary Węgrzynów – Wojciechów – Czekaj

Nr 1160T:     Sprowa – Raszków – Bugaj – Krzelów

Nr 1163T:     Sosnowiec – Sędziszów (Polna, Rynek, Kościelna, Sportowa, Gródek) – Tarnawa

Nr 1166T:     Nagłowice – Trzciniec – Sędziszów (ul. Nagłowicka)

Nr 1168T:     Trzciniec – Łowinia – Wojciechowice – Krzcięcice

Nr 1169T:     Łowinia – Pawłowice – Sędziszów (ul. Jędrzejowska)

Nr 1170T:     Cierno Zaszosie – Warzyn Pierwszy – Zagórze – Krzcięcice

Gmina Sędziszów  nie otrzymuje środków finansowych  na utrzymanie tych dróg  i  nie jest ich zarządcą.

          Środki na utrzymanie tych dróg otrzymuje  Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie,  a obowiązki zarządcy pełni  Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie.

– W sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych  tel. kom. 888 714 908 –

Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego oraz utrzymania tych dróg prosimy kierować bezpośrednio do:

Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie               Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
ul. Stefana Okrzei 83,   28-300  Jędrzejów               ul. 11 Listopada 83,  28-300 Jędrzejów
tel. 41-386 14 21,   41-386 14 26                             tel. 41-386 37 41
e-mail: zdpjedrzejow@poczta.onet.pl                     e-mail: powiat@powiatjedrzejow.pl