Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Urząd Miejski w Sędziszowie informuje o wywieszeniu w dniu 20 kwietnia 2021 roku wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Sędziszowie obręb 01 i 02, przeznaczonych do wniesienia przez Gminę Sędziszów jako wkład niepieniężny do spółki pod nazwą SIM SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jędrzejowie, stosownie do Zarządzenia Nr BM.120.35.2021 Burmistrza Sędziszowa z dnia 20 kwietnia 2021 roku.