Na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2021 zostały ogłoszone nowe nabory do programów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zadania przeznaczone do realizacji w roku 2021. Są to m.in. programy realizowane przez Departament Dziedzictwa Kulturowego: „Groby i  cmentarze  wojenne w kraju” (budżet 4.600.000 zł)  oraz  „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” (budżet 2.300.000 zł).

O dofinansowanie ubiegać mogą się sprawujące opiekę nad miejscami pamięci m.in. samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, uczelnie publiczne i niepubliczne, kościoły  i związki wyznaniowe  a także ich osoby prawne.

Nabór do programów zakończy się 30 listopada br.  W ramach programu wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski, a możliwa kwota uzyskania dofinansowania każdego z nich wynosi  od 10.000 PLN do 300.000 PLN.