Burmistrz Sędziszowa informuje, że gmina podpisała umowę ze spółką Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach na zakup węgla dla mieszkańców gminy.

Z oferty Spółki wynika, że węgiel będzie pochodził z wydobycia kopalni Piast – Ziemowit ruch Ziemowit, Piast – Ziemowit ruch Piast, Piast – Ziemowit ruch Wola oraz Row Ruch Rydłutowy. Zaoferowano gminie węgiel w sortymencie: Kostka, Orzech,  Retopal Ekogroszek i Karlik Ekogroszek.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w ramach zakupu preferencyjnego można nabyć węgiel w dwóch partiach:

  • pierwsza partia – 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 r.
  • druga partia – 1,5 tony od stycznia do 2023 r.

UWAGA! Nie będzie możliwości zakupu węgla w łącznej ilości 3 ton w drugiej partii od stycznia 2023 r. Kto nie zakupi węgla w pierwszej partii do 31.12.2022 r. będzie mógł zakupić tylko 1,5 tony w drugiej partii od stycznia 2023 r.

Przypominam, iż do dokonania zakupu preferencyjnego paliwa stałego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.
Ta formuła prawna oznacza, że prawo do zakupu taniego węgla ma osoba, która:

1) otrzymała dodatek węglowy lub
2) ma pozytywnie rozpatrzony wniosek o ten dodatek i czeka obecnie na jego wypłatę, lub
3) spełnia przesłanki otrzymania dodatku węglowego, ale nie złożyła wniosku.

Cena zakupu węgla na warunkach preferencyjnych w sortymencie: kostka, ekogroszek, orzech wynosi 2000 zł brutto.

Osoby uprawnione, które złożyły wniosek o zakup preferencyjny węgla proszone są o dokonywanie wpłat (w przypadku zakupu 1,5 tony węgla kwoty 3.000,00 zł) przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Sędziszowie:

Świętokrzyski Bank Spółdzielczy Oddział Jędrzejów
Nr konta: 82 8513 0001 0000 0015 2000 0010, wpisując w tytule przelewu „Zakup węglaimię i nazwisko, adres gospodarstwa domowego”.

Po odnotowaniu wpłaty upoważnieni pracownicy tut. Urzędu będą kontaktować się z Państwem telefonicznie celem doprecyzowania szczegółów dotyczących sortymentu węgla oraz miejsca jego odbioru.

Celem usprawnienia procesu dystrybucji proszę aby osoby uprawnione do preferencyjnego zakupu (każdy złożony wniosek o zakup podlega weryfikacji) dokonywały wpłat w wysokości zgodnie ze złożonym wnioskiem.

UWAGA! Gdy wnioskodawca nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę odpowiednio:

– poniżej 1,5 t – może kupić po 1,5 t w 2022 r. i 2023 r.,

– 1,5t  i więcej, a poniżej  3t – nie może kupić w 2022 r. ale może kupić 1,5 t w 2023 r.,

– powyżej 3 t – nie może skorzystać z zakupu w 2022 i 2023 r

Po odbiór węgla należy zgłosić się do wskazanego składu opału w uprzednio uzgodnionym terminie, przedkładając dokument wydany przez tut. Urząd uprawniający do odbioru węgla oraz fakturę zakupu  wystawioną przez Gminę do weryfikacji.

Uprawnieni Mieszkańcy, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o preferencyjny zakup węgla a są zainteresowani jego zakupem od gminy proszeni są o złożenie wniosku w trybie pilnym, najpóźniej do dnia 30.11.2022 r.

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek

Wniosek do pobrania tutaj: Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego