Informujemy, że od 20 czerwca 2022 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Przemysłowej w Sędziszowie.

W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną wytyczenia geodezyjne trasy sieci kanalizacyjnej.

Częściowo prace będą wykonywane na działkach prywatnych.

Prosimy o udostępnienie Wykonawcy Firmie REM-WOD KIELCE SP. Z O.O. SP. K. UL. LEGNICKA 28,  25-324 KIELCE na czas budowy działek w pasie objętym robotami.

Podczas prac mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów.

Zakończenie całego zakresu robót planowane jest do 18 stycznia 2023 roku.