Wzorem lat ubiegłych także w tym roku Gmina Sędziszów przystąpiła do zwalczanie barszczu Sosnowskiego. Przypominamy, iż jest to roślina bardzo toksyczna, która wydziela soki działające drażniąco i mogące powodować oparzenia II i III stopnia. To silnie inwazyjna roślina i jej całkowita eliminacja ze środowiska jest procesem niełatwym i wieloletnim. Nasiona są w stanie przetrwać w ziemi kilka lat i dopiero przy sprzyjających warunkach wykiełkować. 

Na obecną chwilę nie ma skutecznego preparatu, który pozwoliłby zwalczyć barszcz Sosnowskiego ze względu na mocno rozbudowany system korzeniowy. Po ścięciu części nadziemnej roślina bardzo szybko odrasta, dlatego w celu jej skutecznego zwalczenia niezbędne jest wykonywanie systematycznego (minimum 3 razy w roku) koszenia w fazie wzrostu, mechanicznego wycinania całych roślin, a w szczególności kwiatostanów w fazie kwitnienia, przed zawiązaniem nasion, tak aby nie dopuścić do ich dalszego rozsiewania. Prowadzony jest monitoring miejsc, w których osobniki barszczu Sosnowskiego pojawiają się corocznie jednakże w przypadku zaobserwowania tej rośliny w miejscu w którym dotychczas nie występowała prosimy o zgłoszenia osobiście w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie ul. Dworcowa 20 pokój 28, telefonicznie pod numerem 41 38 11 127 wew. 505 lub email na adres um@sedziszow.pl.