W związku z pandemią i panującymi obostrzeniami, możliwości bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami Gminy Sędziszów
są niestety ograniczone. Zdaję sobie sprawę, że jest wiele problemów i pytań, które wymagają wyjaśnień.

Jako Burmistrz, chcę być blisko swoich mieszkańców i nurtujących ich problemów. Zapraszam Państwa do nawiązania kontaktu
w formie on-line i wysyłanie skierowanych do mnie pytań na adres: um@sedziszow.pl do 10 grudnia 2021 r.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania przedstawię 13 grudnia w godzinach 15:00 – 17:00
na profilu Facebooka Gminy Sędziszów

Zapraszam. Razem zmieniamy Gminę Sędziszów.