Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie informuje, iż ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została uchwalona.

W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie pragnie poinformować Państwa o  głównych założeniach ustawy w zakresie pracy:

 1. Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może podjąć legalnie pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności.
 2. Pracodawca ma jeden obowiązek – zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy korzystającego ze swobodnego dostępu do rynku pracy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.
 3. Obywatel Ukrainy, który wcześniej legalnie pracował (np. zezwolenie, oświadczenia) w Polsce nie musi robić nic by dalej móc legalnie pracować u tego pracodawcy. Jeśli chce zmienić pracodawcę nie potrzebuje do tego żadnego zezwolenia. Wystarczy zgłoszenie opisane powyżej.

PRACODAWCO

jeżeli chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy zgłoś swoją ofertę pracy:

 • osobiście w Punkcie konsultacyjnym pomocy udzielanej Obywatelom Ukrainy (siedziba PUP, I piętro, pokój 12);
  • telefonicznie: 41 380 23 87, 41 380 23 79;
  • za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

Pamiętaj, aby w uwagach oferty dodać komentarz, że oferta skierowana jest do obywateli Ukrainy.

W celu zgłoszenia oferty pracy przygotuj następujące informacje:

 • nazwę firmy, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej,
  • nazwę stanowiska pracy, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • ogólny zakres obowiązków,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,
  • wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto,
  • datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej,
  • jakie są oczekiwania wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości.

Aby zwiększyć dostępność oferty pracy dla obywateli Ukrainy poproś urząd pracy o przetłumaczenie oferty na język ukraiński. Twoja oferta zostanie wprowadzona do systemu teleinformatycznego urzędów pracy i upowszechniona w Centralnej Bazie Ofert Pracy

https://oferty.praca.gov.pl (w tym w języku ukraińskim).

Na każdym etapie składania oferty pracy możesz liczyć na nasze wsparcie.